به علت به‌روزرسانی سرورها، ممکن است برخی از بخش‌های وب‌سایت و نرم‌افزارهای فست دیکشنری در دسترس نباشند.

Shone

ʃoʊn ʃɒn
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • مصدر:

  shine
 • گذشته‌ی ساده:

  shined
 • شکل سوم:

  shone
 • سوم شخص مفرد:

  shines
 • وجه وصفی حال:

  shining

معنی‌ها

 • noun verb - transitive verb - intransitive adverb
  زمان گذشته ساده فعل Shine
 • noun verb - transitive verb - intransitive adverb
  قسمت سوم فعل Shine
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد shone

 1. verb To be in one's prime
  Synonyms: flowered, flourished
 2. verb Emit light; be bright, as of the sun or a light
  Synonyms: beamed, lit, radiated, glowed, dazzled, flashed, glared, glittered, illuminated, twinkled, sparkled, burnt, buffed, burnished, scintillated, coruscated, irradiated, blazed, gleamed, excelled, finished, flared, glinted, glimmered, glossed, waxed, illumined, surpassed, blinked, rubbed, reflected, bedazzled, polished, glistened
  Antonyms: dulled
 3. verb Make (a surface) shine
  Synonyms: buffed, burnished, furbished, glazed, polished, brightened, scoured, brushed, finished, glossed, waxed, smoothed, sleeked
 4. verb Experience a feeling of well-being or happiness, as from good health or an intense emotion
  Synonyms: reflected, glowed, glistened, gleamed, beamed, scintillated, radiated, deflected
  Antonyms: dulled
 5. verb Touch or seem as if touching visually or audibly
  Synonyms: fallen, struck
 6. verb Be shiny, as if wet
  Synonyms: glittered, glistened, glinted, gleamed

ارجاع به لغت shone

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «shone» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۳۰ خرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/shone

لغات نزدیک shone

پیشنهاد بهبود معانی