با خرید اشتراک حرفه‌ای، می‌توانید پوشه‌ها و لغات ذخیره شده در بخش لغات من را در دیگر دستگاه‌های خود همگام‌سازی کنید

Take Down

American: ˈteɪkˈdaʊn British: teɪkdaʊn
آخرین به‌روزرسانی:
 • phrasal verb B2
  پایین آوردن، (پوستر و غیره) کندن
 • phrasal verb
  (شلوار، دامن) پایین کشیدن
 • phrasal verb
  (دستگاه، چادر) باز کردن، پیاده کردن
 • phrasal verb
  نوشتن، ثبت کردن، یادداشت کردن
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد take down

 1. phrasal verb write down
  Synonyms: inscribe, jot down, make a note of, minute, note, note down, put on record, record, set down, transcribe
 2. phrasal verb humble
  Synonyms: deflate, humiliate, let down, lower, mortify, pull down, put down, take apart
  Antonyms: build up
 3. phrasal verb Remove something from a wall or similar vertical surface to which it is fixed
 4. phrasal verb Remove something from a hanging position
 5. phrasal verb Remove a temporary structure such as scaffolding
 6. phrasal verb Lower an item of clothing without removing it

ارجاع به لغت take down

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «take down» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲۷ فروردین ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/take down

لغات نزدیک take down

پیشنهاد بهبود معانی