معشوق به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
 • یار
 • فونتیک فارسی

  ma'shoogh
 • اسم
  loved one, lover, one who is loved by another, paramour, boyfriend, girlfriend, sweetheart, beloved, idol, valentine, partner, mistress, flame, luv
  • - او در تاریکی شب دزدانه به اتاق معشوق رفت.

  • - He stole to his mistress' chamber under the cloak of night.
  • - در شام عید شکرگزاری معشوقم را به خانواده‌ام معرفی کردم.

  • - I introduced my boyfriend to my family at Thanksgiving dinner.
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد معشوق

لغات نزدیک معشوق

پیشنهاد و بهبود معانی