فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Annotate

ˈænəteɪt ˈænəteɪt
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  annotated
 • شکل سوم:

  annotated
 • سوم شخص مفرد:

  annotates
 • وجه وصفی حال:

  annotating

معنی‌ها و نمونه‌جمله

 • adverb
  حاشیه‌نوشتن
 • adverb
  حاشیه‌نوشتن، یادداشت‌نوشتن، تفسیر‌نوشتن، (با on یا up ) تفسیر کردن
  • - Annotated texts of Shakespeare are easier to understand.
  • - درک متون زیرنویس‌شده‌ی شکسپیر ساده‌تر است.
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد annotate

 1. verb write explanatory notes
  Synonyms: comment, commentate, construe, define, elucidate, explain, expound, footnote, gloss, illustrate, interpret, note, remark

ارجاع به لغت annotate

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «annotate» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/annotate

لغات نزدیک annotate

پیشنهاد بهبود معانی