فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Announce

əˈnaʊns əˈnaʊns
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  announced
 • شکل سوم:

  announced
 • سوم شخص مفرد:

  announces
 • وجه وصفی حال:

  announcing

معنی‌ها و نمونه‌جمله‌ها

 • verb - transitive B1
  آگهی دادن، اعلام کردن، به اطلاع رساندن، اعلان کردن، انتشار دادن، آشکار کردن
  • - The prime minister announced his resignation.
  • - نخست وزیر استعفای خود را اعلام کرد.
  • - He announced to those present that he would soon get married.
  • - به حضار اعلام کرد که به زودی ازدواج خواهد کرد.
 • verb - transitive
  خبر دادن، خبر، اعلام کردن
  • - Every night, he announces the news on radio.
  • - او هر شب از رادیو اخبار می‌گوید.
  • - Footsteps announced his return.
  • - صدای پا از بازگشت وی خبر داد.
 • verb - transitive
  مدرک دادن
 • verb - transitive
  اخطار کردن
 • verb - intransitive
  نامزدی خود را (برای انتخابات و شغل و غیره) اعلام کردن
  • - He announced for the senate.
  • - او نامزدی خود را برای سنا اعلام کرد.
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد announce

 1. verb make a proclamation
  Synonyms: advertise, annunciate, blast, blazon, broadcast, call, communicate, declare, disclose, disseminate, divulge, drum, give out, impart, intimate, issue, make known, make public, pass the word, proclaim, promulgate, propound, publicize, publish, release, report, reveal, run off at mouth, sound off, spread around, state, tell, trumpet
  Antonyms: bottle up, conceal, keep secret, refrain, repress, suppress, withhold
 2. verb declare arrival
  Synonyms: augur, forebode, forecast, forerun, foreshow, foretell, harbinger, herald, indicate, portend, predict, presage, signal, signify
  Antonyms: be quiet, hide, withhold

لغات هم‌خانواده announce

ارجاع به لغت announce

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «announce» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۵ خرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/announce

لغات نزدیک announce

پیشنهاد بهبود معانی