فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Appraisal

əˈpreɪzl əˈpreɪzl
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • شکل جمع:

  appraisals

معنی و نمونه‌جمله‌ها

 • noun
  ارزیابی، برآورد، تخمین (در بررسی میزان خسارت و یا تعیین ارزش چیزی)، ارزیابی کردن، تعیین قیمت کردن، تخمین، ارزشیابی
  • - According to the experts' appraisal, this house is not worth more than ten million.
  • - طبق ارزیابی خبرگان این خانه بیش از ده میلیون ارزش ندارد.
  • - His appraisal of the International markets.
  • - برآورد او از وضع بازارهای بین‌المللی.
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد appraisal

 1. noun judgment, estimation
  Synonyms: appraisement, assessment, estimate, evaluation, opinion, pricing, rating, reckoning, stock, survey, valuation

ارجاع به لغت appraisal

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «appraisal» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲ خرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/appraisal

لغات نزدیک appraisal

پیشنهاد بهبود معانی