ترجمه و بهبود متون فارسی و انگلیسی با استفاده از هوش مصنوعی (AI)

Comeback

ˈkʌmbæk ˈkʌmbæk
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • شکل جمع:

  comebacks

معنی‌ها و نمونه‌جمله‌ها

 • noun C1
  بازگشت (به وضع یا مقام یا قدرت سابق)، رجعت، دستیابی مجدد
  • - His comeback to power surprised everyone.
  • - بازگشت او به قدرت همه را متعجب کرد.
  • - Mohammad Ali made his comeback in the ring.
  • - محمدعلی دوباره به عرصه‌ی (ورزش) مشت‌زنی بازگشت.
  • - to make (or stage) a comeback
  • - بازگشتن (به وضع یا مقام یا قدرت و... گذشته)
 • noun
  جواب (زیرکانه یا دندان شکن)
 • noun
  توجیه، دلیل قانونی، بهانه
پیشنهاد بهبود معانی

مترادف و متضاد comeback

 1. noun recovery, triumph
  Synonyms: improvement, rally, rebound, resurgence, return, revival, victory, winning
  Antonyms: failure
 2. noun snappy retort
  Synonyms: answer back, quip, rejoinder, repartee, reply, response, retaliation, riposte

ارجاع به لغت comeback

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «comeback» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۴ مرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/comeback

لغات نزدیک comeback

پیشنهاد بهبود معانی