ترجمه و بهبود متون فارسی و انگلیسی با استفاده از هوش مصنوعی (AI)

Count Out

آخرین به‌روزرسانی:

معنی

  • phrasal verb
    از لیست خارج کردن، مستثنی کردن، راه ندادن، بیرون نگه داشتن
پیشنهاد بهبود معانی

مترادف و متضاد count out

  1. phrasal verb disregard, exclude
    Synonyms: bar, bate, debar, eliminate, except, get rid of, leave out, leave out of account, mark off, pass over, rule out, suspend
    Antonyms: consider, figure on, include, regard
  2. phrasal verb Enumerate items while organizing or transferring them.

ارجاع به لغت count out

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «count out» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۱ مرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/count-out

پیشنهاد بهبود معانی