با پر کردن فرم نظرسنجی، برنده‌ی ۶ ماه اشتراک حرفه‌ای به قید قرعه شوید. 🎉
افزایش قیمت بسته و اشتراک حرفه‌ای (تا ۱ فروردین ۱۴۰۳ با ۴۰٪ تخفیف خرید کنید)

Debut

deɪˈbjuː / / dɪ- ˈdeɪbjuː / / ˈdeb-
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  debuted
 • شکل سوم:

  debuted
 • سوم شخص مفرد:

  debuts
 • وجه وصفی حال:

  debuting
 • شکل جمع:

  debuts
 • countable noun
  نخستین، آغاز، ابتدا
  • - That actress made her debut at the age of five.
  • - آن هنرپیشه برای اولین بار در پنج سالگی در صحنه ظاهر شد.
  • - her debut (= first) album
  • - نخستین آلبوم او
  • - the writer's debut novel
  • - نخستین رمان این نویسنده
 • countable noun
  ورود رسمی به جامعه
  • - in honor of their daughter's debut
  • - به افتخار ورود رسمی دخترشان به جامعه
 • verb - intransitive verb - transitive
  برای نخستین بار در مجامع ظاهر شدن، ارائه کردن چیزی برای نخستین بار به عموم
  • - debut a new product
  • - برای نخستین بار ارائه کردن محصولی جدید
  • - I’ll be debuting this song next Saturday night.
  • - من این آهنگ را شنبه شب آینده برای اولین بار اجرا خواهم کرد.
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد debut

 1. noun first public appearance
  Synonyms: admission, appearance, beginning, bow, coming out, coming out party, entrance, entree, first step, graduating, graduation, inauguration, incoming, initiation, introduction, launching, opener, presentation
  Antonyms: closing, finale

ارجاع به لغت debut

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «debut» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۴ اسفند ۱۴۰۲، از https://fastdic.com/word/debut

لغات نزدیک debut

پیشنهاد و بهبود معانی