با پر کردن فرم نظرسنجی، برنده‌ی ۶ ماه اشتراک حرفه‌ای به قید قرعه شوید. 🎉
افزایش قیمت بسته و اشتراک حرفه‌ای (تا ۱ فروردین ۱۴۰۳ با ۴۰٪ تخفیف خرید کنید)

Debunk

ˌdiːˈbʌŋk ˌdiːˈbʌŋk
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  debunked
 • شکل سوم:

  debunked
 • سوم شخص مفرد:

  debunks
 • وجه وصفی حال:

  debunking
 • verb - transitive
  احساسات غلط و پوچ را از کسی دور کردن، کسی را آگاه و هدایت کردن، کم‌ارزش کردن
  • - He spent his life debunking communism.
  • - او عمر خود را صرف پرده‌برداری عیوب کمونیسم کرد.
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد debunk

 1. verb disprove, ridicule
  Synonyms: cut down to size, deflate, demystify, discover, disparage, expose, lampoon, mock, puncture, show up, uncloak, unmask, unshroud
  Antonyms: prove, uphold

ارجاع به لغت debunk

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «debunk» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۱۴ اسفند ۱۴۰۲، از https://fastdic.com/word/debunk

لغات نزدیک debunk

پیشنهاد بهبود معانی