ترجمه و بهبود متون فارسی و انگلیسی با استفاده از هوش مصنوعی (AI)

Closing

ˈkloʊzzɪŋ ˈkləʊzɪŋ
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  closed
 • شکل سوم:

  closed
 • سوم شخص مفرد:

  closes
 • شکل جمع:

  closings

معنی و نمونه‌جمله‌ها

 • adjective
  (سخنرانی یا رویداد یا فعالیت) پایانی، نهایی، اختتامیه
  • - the closing ceremony of the Olympic Games
  • - مراسم اختتامیه‌ی بازی‌های المپیک
  • - In his closing remarks, the chairman thanked everyone who had helped.
  • - رئیس در بخش پایانی سخنان خود از همه‌ی کسانی که کمک کردند، تشکر کرد.
پیشنهاد بهبود معانی

مترادف و متضاد closing

 1. verb To arrive at an agreement
  Synonyms: clinching, consummating, settling
 2. adjective Coming after all others
  Synonyms: concluding, final, last, terminal
 3. verb Become closed
  Synonyms: shutting, folding, clapping, barring, clenching, bolting, locking, securing, fastening, slamming
  Antonyms: opening
 4. noun A concluding or terminating
  Synonyms: completion, conclusion, end, close, ending, cease, cessation, closure, consummation, end of the line, finish, period, stop, stopping point, termination, culmination, terminus, wind-up, wrap-up, windup, mop-up
 5. verb Come to a close
  Synonyms: concluding, chaining, enclosing, fusing, binding, tying, connecting, coalescing, uniting, meeting
  Antonyms: untying, separating, disconnecting
 6. verb Cease to operate or cause to cease operating
  Synonyms: blocking, buttoning, barring, terminating, clogging, folding, snugging, slamming, securing, quitting, occluding, corking, linking, grappling, damming, finishing, environing, stopping, ending, encompassing, discontinuing, locking, connecting, confining, shutting, concluding, filling, completing, clinching, stuffing, clenching, ceasing, capping, barricading, adjourning
  Antonyms: unsealing, opening, releasing, uncorking
 7. verb Finish or terminate (meetings, speeches, etc.)
  Synonyms: terminating, finishing, concluding
  Antonyms: opening, starting, disuniting, beginning, disjoining, continuing
 8. noun Termination of operations
  Synonyms: closure, closedown, shutdown
 9. noun The act of closing something
  Synonyms: shutting
  Antonyms: opening
 10. adjective Final or ending
  Antonyms: opening

لغات هم‌خانواده closing

ارجاع به لغت closing

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «closing» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲ مرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/closing

لغات نزدیک closing

پیشنهاد بهبود معانی