ترجمه و بهبود متون فارسی و انگلیسی با استفاده از هوش مصنوعی (AI)

Closet

ˈklɑː- / / ˈklɒː- ˈklɒzɪt
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  closeted
 • شکل سوم:

  closeted
 • سوم شخص مفرد:

  closets
 • وجه وصفی حال:

  closeting
 • شکل جمع:

  closets

معنی و نمونه‌جمله‌ها

 • noun verb - transitive countable A2
  صندوق خانه، پستو، گنجه، خصوصی، مخفی، پنهان کردن، نهفتن، منزوی شدن
  • - She hung my overcoat in the closet.
  • - او پالتو مرا در کمد آویخت.
  • - closet information
  • - اطلاعات محرمانه
  • - a closet drinker
  • - عرق‌خور پس پرده
  • - closet thinking
  • - اندیشمندی یا تفکر نظری
  • - He closeted himself with his advisers.
  • - او با مشاوران خود خلوت کرد.
پیشنهاد بهبود معانی

مترادف و متضاد closet

 1. noun storage cupboard, usually tall
  Synonyms: ambry, bin, buffet, cabinet, chest of drawers, clothes room, cold storage, container, depository, locker, receptacle, recess, repository, room, safe, sideboard, vault, walk-in, wardrobe

Idioms

ارجاع به لغت closet

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «closet» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۱ مرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/closet

لغات نزدیک closet

پیشنهاد بهبود معانی