ترجمه و بهبود متون فارسی و انگلیسی با استفاده از هوش مصنوعی (AI)

Confine

kənˈfaɪn kənˈfaɪn kənˈfaɪn kənˈfaɪn
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  confined
 • شکل سوم:

  confined
 • سوم شخص مفرد:

  confines
 • وجه وصفی حال:

  confining

معنی‌ها و نمونه‌جمله‌ها

 • noun countable C2
  حد، محدوده
  • - beyond the confines of human knowledge
  • - آن سوی مرزهای دانش بشری
  • - within the confines of the university
  • - در محدوده‌ی دانشگاه
 • verb - transitive
  محدود کردن، منحصر کردن، محبوس کردن
  • - Confine your talk to ten minutes.
  • - صحبت خود را به ده دقیقه محدود کن.
  • - Their report is not just confined to economic matters.
  • - گزارش آن‌ها تنها به امور اقتصادی منحصر نیست.
  • - to confine oneself with ...
  • - خود را به ... محدود کردن
  • - They had confined the lions in small cages.
  • - شیرها را در قفس‌های کوچک محبوس کرده بودند.
  • - He was confined to bed for two weeks.
  • - او را دو هفته بستری کردند.
پیشنهاد بهبود معانی

مترادف و متضاد confine

 1. verb enclose, limit
  Synonyms: bar, bind, bound, cage, circumscribe, constrain, cool, cool down, cramp, delimit, detain, enslave, fix, hem in, hinder, hog-tie, hold back, ice, immure, imprison, incarcerate, intern, jail, keep, put a lid on, put away, put on ice, repress, restrain, restrict, send up, shorten, shut up
  Antonyms: free, let go, liberate, release

Collocations

 • be confined

  مشغول وضع حمل بودن، در زایمان بودن

لغات هم‌خانواده confine

ارجاع به لغت confine

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «confine» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲۹ تیر ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/confine

لغات نزدیک confine

پیشنهاد بهبود معانی