ترجمه و بهبود متون فارسی و انگلیسی با استفاده از هوش مصنوعی (AI)

Cramp

kræmp kræmp
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  cramped
 • شکل سوم:

  cramped
 • سوم شخص مفرد:

  cramps
 • وجه وصفی حال:

  cramping
 • شکل جمع:

  cramps

معنی و نمونه‌جمله‌ها

 • noun verb - transitive
  چنگه، چنگوک، گرفتگی عضلات، انقباض ماهیچه در اثر کار زیاد، درد شکم، محدودکننده، حصار، سیخ دار کردن، محدود کردن، در قید گذاشتن، جا تنگ کردن
  • - a painful cramp in the left leg
  • - گرفتگی دردناک عضلات پای چپ
  • - His fingers were cramped for lack of movement.
  • - به واسطه‌ی بی‌تحرکی انگشتانش سفت و قولنجی شده بود.
  • - prisoners cramped in chains
  • - زندانیانی که در غل و زنجیر گرفتار شده بودند
پیشنهاد بهبود معانی

مترادف و متضاد cramp

 1. noun muscle spasm
  Synonyms: ache, charley horse, circumscription, confinement, constipation, contraction, convulsion, crick, hindrance, impediment, kink, obstruction, pain, pang, restriction, shooting pain, stiffness, stitch, stricture, twinge
 2. verb hinder, restrain
  Synonyms: bottle up, box up, check, circumscribe, clamp, clasp, clog, confine, constrain, coop up, encumber, fasten, grip, hamper, hamstring, handicap, impede, inhibit, limit, object, obstruct, restrict, shackle, stymie, thwart
  Antonyms: allow, let go, release

Idioms

 • writer's cramp

  ناتوانی موقتی نویسنده (که جلو خلاقیت او را می‌گیرد)

 • cramp one's style

  (عامیانه) مخل کار کسی شدن

ارجاع به لغت cramp

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «cramp» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۳۰ تیر ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/cramp

لغات نزدیک cramp

پیشنهاد بهبود معانی