ترجمه و بهبود متون فارسی و انگلیسی با استفاده از هوش مصنوعی (AI)

Constrain

kənˈstreɪn kənˈstreɪn
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  constrained
 • شکل سوم:

  constrained
 • سوم شخص مفرد:

  constrains
 • وجه وصفی حال:

  constraining

معنی و نمونه‌جمله‌ها

 • verb - transitive C2
  به زور و فشار وادار کردن، تحمیل کردن
  • - (Dryden) when winter frosts constrain the field with cold
  • - هنگامی که یخبندان زمستان دشت را در سرما گرفتار می‌سازد
  • - Why should love be constrained all the time?
  • - چرا باید عشق همیشه مهار شود؟
  • - I was constrained to agree.
  • - ناگزیر شدم که موافقت کنم.
پیشنهاد بهبود معانی

مترادف و متضاد constrain

 1. verb force; restrain
  Synonyms: ban, bar, bind, bottle up, bridle, chain, check, coerce, compel, concuss, confine, constrict, cool off, cork, curb, deny, deprive, disallow, drive, hem in, hog-tie, hold back, hold down, hold in, immure, impel, imprison, incarcerate, inhibit, intern, jail, keep lid on, make, necessitate, oblige, pressure, pressurize, put half nelson on, shotgun, stifle, urge, withhold
  Antonyms: free, let go, release

لغات هم‌خانواده constrain

ارجاع به لغت constrain

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «constrain» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲۹ تیر ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/constrain

لغات نزدیک constrain

پیشنهاد بهبود معانی