با پر کردن فرم نظرسنجی، برنده‌ی ۶ ماه اشتراک حرفه‌ای به قید قرعه شوید. 🎉
افزایش قیمت بسته و اشتراک حرفه‌ای (تا ۱ فروردین ۱۴۰۳ با ۴۰٪ تخفیف خرید کنید)

Disallow

ˌdɪsəˈlaʊ ˌdɪsəˈlaʊ
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  disallowed
 • شکل سوم:

  disallowed
 • سوم شخص مفرد:

  disallows
 • وجه وصفی حال:

  disallowing
 • verb - transitive
  رد کردن، نپذیرفتن، روا نداشتن، قائل نشدن
  • - The judge disallowed his claim.
  • - قاضی ادعای او را وارد ندانست.
  • - The boss disallowed his request to take the afternoon off.
  • - رئیس اجازه نداد که بعد از ظهر سرکار نیاید.
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد disallow

 1. verb reject, prohibit
  Synonyms: abjure, cancel, censor, debar, deny, disacknowledge, disavow, disclaim, dismiss, disown, embargo, exclude, forbid, keep back, kill, nix, pass on, proscribe, put down, rebuff, refuse, repudiate, shut out, taboo, veto, withhold, zing
  Antonyms: allow, permit

ارجاع به لغت disallow

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «disallow» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۵ اسفند ۱۴۰۲، از https://fastdic.com/word/disallow

لغات نزدیک disallow

پیشنهاد و بهبود معانی