با پر کردن فرم نظرسنجی، برنده‌ی ۶ ماه اشتراک حرفه‌ای به قید قرعه شوید. 🎉
افزایش قیمت بسته و اشتراک حرفه‌ای (تا ۱ فروردین ۱۴۰۳ با ۴۰٪ تخفیف خرید کنید)

Deprive

dɪˈpraɪv dɪˈpraɪv dɪˈpraɪv
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  deprived
 • شکل سوم:

  deprived
 • سوم شخص مفرد:

  deprives
 • وجه وصفی حال:

  depriving
 • verb - transitive
  بی‌بهره کردن، محروم کردن، برکنار کردن، به زور گرفتن، بی نصیب کردن، ناکام کردن،سلب کردن
  • - to deprive someone of his property
  • - کسی را از ملک خود محروم کردن
  • - He was deprived of his civil rights.
  • - حقوق مدنی او را سلب کرده بودند.
  • - I was deprived of my friend's companionship.
  • - از مصاحبت دوست خود محروم شدم.
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد deprive

 1. verb keep or take away something wanted, needed
  Synonyms: bankrupt, bare, bereave, denude, despoil, disinherit, dismantle, dispossess, disrobe, divest, dock, expropriate, hold back, lose, oust, rob, seize, skim, stiff, strip, wrest
  Antonyms: appropriate, bestow, confer, endow, give, indulge, offer, present, supply

ارجاع به لغت deprive

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «deprive» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۱۰ اسفند ۱۴۰۲، از https://fastdic.com/word/deprive

لغات نزدیک deprive

پیشنهاد و بهبود معانی