ترجمه و بهبود متون فارسی و انگلیسی با استفاده از هوش مصنوعی (AI)

Chamber

ˈtʃeɪmbər ˈtʃeɪmbə
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  chambered
 • شکل سوم:

  chambered
 • سوم شخص مفرد:

  chambers
 • وجه وصفی حال:

  chambering
 • شکل جمع:

  chambers

معنی‌ها و نمونه‌جمله‌ها

 • noun countable formal C1
  اتاق
  • - a torture chamber
  • - شکنجه‌گاه، اتاق شکنجه
  • - the chamber of commerce
  • - اتاق بازرگانی
  • - a gas chamber
  • - اتاق گاز (برای اعدام محکومین)
 • noun plural
  حقوق (chambers) دفتر (قاضی و غیره)
  • - The lawyer was happy as she entered the judge's chambers for a private discussion about the case.
  • - وکیل هنگام ورود به دفتر قاضی برای گفت‌وگوی خصوصی در مورد پرونده خوشحال بود.
  • - The court clerk knocked on the door of the judge's chambers.
  • - دفتردار دادگاه در دفتر قاضی را زد.
 • noun countable
  اتاق خواب، خوابگاه
  • - The cozy chamber was adorned with silk curtains and plush pillows.
  • - اتاق خواب دنج با پرده‌های ابریشمی و بالش‌های مخملی آراسته شده بود.
  • - The chamber had a large, comfortable bed.
  • - خوابگاه تخت بزرگ و راحتی داشت.
 • noun countable
  حفره، محفظه (محصور)
  • - The human heart has four chambers, each responsible for pumping blood to different parts of the body.
  • - قلب انسان دارای چهار حفره است که هر کدام وظیفه‌ی پمپاژ خون به قسمت‌های مختلف بدن را بر عهده دارند.
  • - The vacuum cleaner's dust chamber needs to be emptied regularly to maintain its efficiency.
  • - محفظه‌ی گرد‌وغبار جاروبرقی برای حفظ کارایی باید به طور مرتب تخلیه شود.
 • noun countable
  خزانه (تفنگ)
  • - He carefully cleaned the chamber of his revolver.
  • - خزانه‌ی هفت تیرش را با دقت تمیز کرد.
  • - The police officer quickly checked the chamber of his firearm.
  • - افسر پلیس به‌سرعت خزانه‌ی اسلحه‌ی خود را بررسی کرد.
 • noun countable
  مجلس
  • - the chamber of deputies
  • - مجلس نمایندگان
  • - Members of the chamber were responsible for drafting and passing laws.
  • - اعضای مجلس مسئول تدوین و تصویب قوانین بودند.
 • verb - transitive
  قرار دادن، جا دادن، گذاشتن
  • - The scientist chambered the specimen in a glass container for further analysis.
  • - دانشمند نمونه را برای تجزیه‌وتحلیل بیشتر در یک ظرف شیشه‌ای قرار داد.
  • - The chef chambered the fresh ingredients in a refrigerator.
  • - سرآشپز مواد تازه را در یخچال گذاشت.
پیشنهاد بهبود معانی

مترادف و متضاد chamber

 1. noun small compartment, room
  Synonyms: alcove, antechamber, apartment, bedchamber, bedroom, box, case, cavity, cell, chest, container, cubicle, enclosure, flat, hall, hollow, lodging, pocket, room, socket
 2. noun legislative body
  Synonyms: assembly, council, legislature, organization, representatives

ارجاع به لغت chamber

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «chamber» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲ مرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/chamber

لغات نزدیک chamber

پیشنهاد بهبود معانی