ترجمه و بهبود متون فارسی و انگلیسی با استفاده از هوش مصنوعی (AI)

Cessation

seˈseɪʃn seˈseɪʃn
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • شکل جمع:

  cessations

معنی و نمونه‌جمله

 • noun
  ایست، توقف، انقطاع، پایان
  • - cessation of hostilities
  • - متارکه‌ی جنگ، قطع مخاصمات
پیشنهاد بهبود معانی

مترادف و متضاد cessation

 1. noun ending
  Synonyms: abeyance, arrest, break, break-off, breather, cease, ceasing, close, conclusion, cutoff, desistance, discontinuance, downtime, end, finish, freeze, grinding halt, halt, halting, hiatus, intermission, interruption, interval, layoff, let-up, pause, recess, remission, respite, rest, screaming halt, standstill, stay, stop, stoppage, suspension, termination, time off, time-out
  Antonyms: beginning, commencement, start

لغات هم‌خانواده cessation

ارجاع به لغت cessation

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «cessation» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۱ مرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/cessation

لغات نزدیک cessation

پیشنهاد بهبود معانی