با پر کردن فرم نظرسنجی، برنده‌ی ۶ ماه اشتراک حرفه‌ای به قید قرعه شوید. 🎉
افزایش قیمت بسته و اشتراک حرفه‌ای (تا ۱ فروردین ۱۴۰۳ با ۴۰٪ تخفیف خرید کنید)

Dose

doʊs dəʊs
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  dosed
 • شکل سوم:

  dosed
 • سوم شخص مفرد:

  doses
 • وجه وصفی حال:

  dosing
 • شکل جمع:

  doses
 • countable noun verb - transitive
  خوراک دوا یا شربت، مقدار دوا، دوا دادن
  • - This medicine is lethal in excessive doses.
  • - این دارو به میزان زیاده از حد مهلک است.
  • - She refused to take her daily dose of medicine.
  • - او از خوردن دارویی که برای هر روز تجویز شده بود، خودداری کرد.
  • - The students were given a heavy dose of dry, theoretical material.
  • - به شاگردان مقدار زیادی مواد درسی خشک و نظری می‌دادند.
  • - They are given heavy doses of propaganda.
  • - مقادیر زیادی تبلیغات به خورد آن‌ها می‌دهند.
  • - Feverish patients were dosed with quinine.
  • - به بیماران تب‌دار کنین می‌دادند.
  • - He is forever dosing and getting worse too.
  • - او همیشه دارو می‌خورد و حالش هم بدتر می‌شود.
  • - The doctor dosed her up with drugs.
  • - دکتر داروهای زیادی به او خوراند.
  مشاهده نمونه‌جمله بیشتر
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد dose

 1. noun portion of drug or other consumable
  Synonyms: application, dosage, dram, draught, fill, fix, hit, lot, measure, measurement, nip, potion, prescription, quantity, share, shot, slug, spoonful

Phrasal verbs

 • dose (someone) up

  مقدار زیادی دارو دادن به، دارو بستن به

ارجاع به لغت dose

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «dose» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۹ اسفند ۱۴۰۲، از https://fastdic.com/word/dose

لغات نزدیک dose

پیشنهاد و بهبود معانی