فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Farcical

ˈfɑːrsɪkl ˈfɑːsɪkl
آخرین به‌روزرسانی:

معنی

  • adjective
    خنده‌آور، مضحک، مسخره‌آمیز
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد farcical

  1. adjective absurd
    Synonyms: amusing, camp, campy, comic, comical, derisory, diverting, droll, for grins, funny, gelastic, joshing, laughable, ludicrous, nonsensical, outrageous, preposterous, ridiculous, risible, slapstick, stupid
    Antonyms: real, reasonable, sensible, serious, tragic

ارجاع به لغت farcical

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «farcical» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲ خرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/farcical

لغات نزدیک farcical

پیشنهاد بهبود معانی