ترجمه و بهبود متون فارسی و انگلیسی با استفاده از هوش مصنوعی (AI)

Comical

ˈkɑːmɪkl ˈkɒmɪkl
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • صفت تفضیلی:

  more comical
 • صفت عالی:

  most comical

معنی و نمونه‌جمله

 • adjective
  خنده‌آور، مضحک، عجب، شگفت‌انگیز
  • - His style of writing is comical.
  • - سبک نگارش او خنده‌انگیز است.
پیشنهاد بهبود معانی

مترادف و متضاد comical

 1. adjective amusing
  Synonyms: absurd, batty, boffo, camp, comic, comical, crazy shtick, dippy, diverting, dizzy, droll, entertaining, facetious, farcical, flaky, fool, fool around, fool-headed, freaky, funny, gelastic, goofus, goofy, gump, humorous, ironic, jerky, jocular, joking, joshing, laughable, light, loony, ludicrous, Mickey Mouse, nutty, priceless, ridiculous, risible, screwy, side-splitting, silly, wacky, waggish, whimsical, witty
  Antonyms: grave, sad, serious, solemn, tragic, unfunny
 2. adjective amusing
  Synonyms: absurd, batty, boffo, camp, comical, crazy, dippy, diverting, dizzy, droll, entertaining, facetious, farcical, flaky, fool, foolheaded, for grins, freaky, funny, gelastic, goofus, goofy, gump, horse’s tail, humorous, ironic, jerky, jocular, joking, joshing, laughable, light, loony, ludicrous, Mickey Mouse, nutty, off the wall, priceless, ridiculous, risible, schtick, screwy, side-splitting, silly, wacky, waggish, whimsical, witty
  Antonyms: sad, serious, sober, solemn, tragic, unfunny

ارجاع به لغت comical

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «comical» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۳۰ تیر ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/comical

لغات نزدیک comical

پیشنهاد بهبود معانی