ترجمه و بهبود متون فارسی و انگلیسی با استفاده از هوش مصنوعی (AI)

Camp

kæmp kæmp
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  camped
 • شکل سوم:

  camped
 • سوم شخص مفرد:

  camps
 • وجه وصفی حال:

  camping
 • شکل جمع:

  camps

معنی‌ها و نمونه‌جمله‌ها

 • noun B1
  پادگان، خیمه‌گاه، بارگاه، اردو، اردوگاه، لشکرگاه
  • - a tourist camp
  • - اردوگاه توریستی (سیاحان)
  • - a scout camp
  • - اردوی پیشاهنگی
  • - The camp was in the middle of a beautiful forest.
  • - اردوگاه در میان جنگل زیبایی قرار داشت.
  • - an army camp
  • - پادگان نیروی زمینی
  • - The road between the camp and the hospital was guarded day and night.
  • - راه بین سربازخانه و بیمارستان شب و روز پاسداری می‌شد.
  • - They moved the prisoners to a camp near the city.
  • - اسیران را به بازداشت‌گاهی در نزدیکی شهر منتقل کردند.
  • - extermination camp
  • - کشتارگاه زندانیان جنگی
  • - The soldiers camped near a river.
  • - سربازان کنار رودی اردو زدند.
  • - He deserted us and went over to the rival camp.
  • - او ما را ترک کرد و به دسته‌ی رقبای ما گروید.
  • - At five in the morning, we broke camp and started moving along the river.
  • - ساعت پنج بامداد خیمه‌ها را جمع کردیم و در راستای رودخانه به راه افتادیم.
  مشاهده نمونه‌جمله بیشتر
 • noun
  گروه، دسته (سیاسی یا نظامی یا عقیدتی)
  • - Most of the world was divided into two camps: the Communist Camp and the Capitalist Camp.
  • - اکثر نقاط دنیا به دو گروه تقسیم شده بود: بلوک کمونیستی و بلوک کاپیتالیستی.
 • noun
  کلبه، پناهگاه موقت، چادر
 • adjective
  (خودمانی) مبتذل، (در مورد مرد) رفتار زنانه، قر و عشوه، غمزه‌ی خرکی
 • verb - intransitive
  منزل کردن، بیتوته کردن، اردو زدن، خیمه زدن، به اردوگاه رفتن، (برای تفریح و تعطیلات) در چادر یا هوای آزاد زیستن، چادرزدن (بیشتر با out )
  • - We decided to go camping in the mountains only with our sleeping bags.
  • - تصمیم گرفتیم فقط با کیسه‌های خواب خود در کوهستان بیتوته کنیم.
  • - Tonight we'll make camp right here.
  • - امشب همین جا بیتوته می‌کنیم.
 • verb - transitive
  در اردوگاه جا دادن
پیشنهاد بهبود معانی

مترادف و متضاد camp

 1. adjective consciously affecting the unfashionable, weird, or bizarre
  Synonyms: affected, arch, artificial, avant-garde, Daliesque, far out, in, mannered, mod, ostentatious, pop, posturing, wild
 2. noun site for outdoor living
  Synonyms: bivouac, campfire, campground, camping ground, caravansary, chalet, cottage, encampment, hut, lean-to, lodge, log cabin, shack, shanty, shed, summer home, tent, tent city, tepee, tilt, wigwam

Phrasal verbs

 • camp it up

  (عمداً) غلوآمیز و پر ادا و اطوار کردن، تو بازی رفتن، (در مورد مرد) غمزه و عشوه‌ی خرکی کردن

 • camp out

  (برای تفریح یا ورزش و غیره) در هوای آزاد یا در چادر زیستن

Collocations

 • break camp

  اردوگاه را ترک کردن

  اردوگاه یا خیمه‌گاه را بر چیدن و رفتن

 • camping equipment

  تجهیزات اردو (مثل چادر و کیسه خواب و چراغ قوه و غیره)

 • make camp

  چادر زدن، خیمه برپا کردن، بیتوته کردن

ارجاع به لغت camp

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «camp» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۱ مرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/camp

لغات نزدیک camp

پیشنهاد بهبود معانی