فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Fleer

ˈflɪr ˈflɪr
آخرین به‌روزرسانی:

معنی

  • noun adverb
    خنده نیشدار، ریشخند ، نیشخند کردن
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد fleer

  1. verb To smile or laugh scornfully or derisively
    Synonyms: sneer, deride, mock, snicker, scoff, snigger
  2. noun A facial expression or laugh conveying scorn or derision
    Synonyms: sneer, grimace, grin, snicker, jeer, fugitive, laugh, mock, scoff, snigger, smirk, taunt, runaway

ارجاع به لغت fleer

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «fleer» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۵ خرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/fleer

لغات نزدیک fleer

پیشنهاد بهبود معانی