فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Jeer

dʒɪr dʒɪə
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  jeered
 • شکل سوم:

  jeered
 • سوم شخص مفرد:

  jeers
 • وجه وصفی حال:

  jeering

معنی و نمونه‌جمله‌ها

 • noun adverb
  طعنه، طنز، مسخره، ریشخند، استهزا ، طعنه زدن، سخن مسخره‌آمیز گفتن، هو کردن
  • - Our team was playing badly and the spectators kept jeering at them.
  • - تیم ما بد بازی می‌کرد و تماشاچیان مرتب آن‌ها را هو می‌کردند.
  • - He was hanged amid the crowd's jeers.
  • - (او) در میان تمسخر و هیاهوی جمعیت به دار آویخته شد.
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد jeer

 1. verb heckle
  Synonyms: banter, comeback, contemn, deride, dig, fleer, flout, gibe, hector, hoot, jab, jest, laugh at, make a crack, mock, poke fun, put down, put on, quip, ridicule, scoff, sneer, snipe, taunt

ارجاع به لغت jeer

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «jeer» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲ خرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/jeer

لغات نزدیک jeer

پیشنهاد بهبود معانی