با پر کردن فرم نظرسنجی، برنده‌ی ۶ ماه اشتراک حرفه‌ای به قید قرعه شوید. 🎉
افزایش قیمت بسته و اشتراک حرفه‌ای (تا ۱ فروردین ۱۴۰۳ با ۴۰٪ تخفیف خرید کنید)

Deride

dɪˈraɪd dɪˈraɪd
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  derided
 • شکل سوم:

  derided
 • سوم شخص مفرد:

  derides
 • وجه وصفی حال:

  deriding
 • verb - transitive
  تمسخر کردن، به کسی خندیدن، ریشخند‌زدن به..
  • - He derided his enemies' criticism of his policies.
  • - او انتقاد دشمنانش را از سیاست‌های خود مورد تمسخر قرار داد.
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد deride

 1. verb make fun of; insult
  Synonyms: banter, chaff, contemn, detract, dis, disdain, disparage, do a number on, dump on, flout, gibe, jeer, jolly, kid, knock, laugh at, lout, mock, pan, pooh-pooh, put down, quiz, rag, rally, razz, rib, ridicule, roast, scoff, scorn, slam, sneer, taunt, twit
  Antonyms: commend, compliment, flatter, praise, revere

ارجاع به لغت deride

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «deride» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۱۰ اسفند ۱۴۰۲، از https://fastdic.com/word/deride

لغات نزدیک deride

پیشنهاد و بهبود معانی