با پر کردن فرم نظرسنجی، برنده‌ی ۶ ماه اشتراک حرفه‌ای به قید قرعه شوید. 🎉
افزایش قیمت بسته و اشتراک حرفه‌ای (تا ۱ فروردین ۱۴۰۳ با ۴۰٪ تخفیف خرید کنید)

Detract

dɪˈtrækt dɪˈtrækt
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  detracted
 • شکل سوم:

  detracted
 • سوم شخص مفرد:

  detracts
 • وجه وصفی حال:

  detracting
 • verb - transitive adverb
  کاستن، کاهیدن، کم کردن، کسر کردن، گرفتن
  • - Frowning detracts from her beauty.
  • - اخم کردن از زیبایی او می‌کاهد.
  • - Detractors tried to detract from the value of her work.
  • - بدگویان کوشیدند ارزش کار او را کم کنند.
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد detract

 1. verb take away a part; lessen
  Synonyms: backbite, belittle, blister, cheapen, cut rate, decrease, decry, depreciate, derogate, devaluate, diminish, discount, discredit, disesteem, draw away, knock, laugh at, lower, minimize, misprize, reduce, subtract from, underrate, undervalue, vilipend, withdraw, write off
  Antonyms: add to, increase, optimize

ارجاع به لغت detract

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «detract» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۹ اسفند ۱۴۰۲، از https://fastdic.com/word/detract

لغات نزدیک detract

پیشنهاد و بهبود معانی