با پر کردن فرم نظرسنجی، برنده‌ی ۶ ماه اشتراک حرفه‌ای به قید قرعه شوید. 🎉
افزایش قیمت بسته و اشتراک حرفه‌ای (تا ۱ فروردین ۱۴۰۳ با ۴۰٪ تخفیف خرید کنید)

Disesteem

آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  disesteemed
 • شکل سوم:

  disesteemed
 • سوم شخص مفرد:

  disesteems
 • وجه وصفی حال:

  disesteeming
 • noun verb - transitive
  بی‌اهمیتی، کم گرفتن، ناچیز پنداشتن
  • - She used to disesteem all his favors.
  • - آن دختر به تمام الطاف او بی‌اعتنایی می‌کرد.
  • - Her disesteem discouraged the boys.
  • - بی‌اعتنایی آن دختر توی ذوق پسرها می‌زد.
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

ارجاع به لغت disesteem

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «disesteem» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۸ اسفند ۱۴۰۲، از https://fastdic.com/word/disesteem

لغات نزدیک disesteem

پیشنهاد و بهبود معانی