ترجمه و بهبود متون فارسی و انگلیسی با استفاده از هوش مصنوعی (AI)

Chaff

tʃæf tʃɑːf
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  chaffed
 • شکل سوم:

  chaffed
 • سوم شخص مفرد:

  chaffs
 • وجه وصفی حال:

  chaffing
 • شکل جمع:

  chaffs

معنی و نمونه‌جمله‌ها

 • noun adverb
  کاه، پوشال، پوسته، سبوس، (مجازاً) چیز کم‌بها یا بی‌اهمیت
  • - Aside from the first few chapters, his book is chaff.
  • - به استثنای چند فصل اول کتاب او ارزش خواندن را ندارد.
  • - They chaffed me for not liking poetry.
  • - چون شعر دوست ندارم مرا مسخره کردند.
پیشنهاد بهبود معانی

مترادف و متضاد chaff

 1. noun waste
  Synonyms: crust, debris, dregs, husks, pod, refuse, remains, rubbish, shard, shell, trash
 2. verb joke, ridicule
  Synonyms: banter, deride, fun, jeer, jolly, josh, kid, mock, rag, rally, razz, rib, scoff, taunt, tease

ارجاع به لغت chaff

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «chaff» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۱ مرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/chaff

لغات نزدیک chaff

پیشنهاد بهبود معانی