با خرید اشتراک حرفه‌ای، می‌توانید پوشه‌ها و لغات ذخیره شده در بخش لغات من را در دیگر دستگاه‌های خود همگام‌سازی کنید

Jabberwocky

آخرین به‌روزرسانی:
  • noun
    زبان (یا عبارت‌) من درآوردی و نامفهوم
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد jabberwocky

  1. noun Unintelligible or nonsensical talk or language
    Synonyms: abracadabra, double talk, gibberish, gobbledygook, mumbo jumbo
  2. noun Unintelligible or foolish talk
    Synonyms: babble, blather, blatherskite, double talk, gabble, gibberish, jabber, jargon, nonsense, prate, prattle, twaddle

ارجاع به لغت jabberwocky

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «jabberwocky» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲۷ فروردین ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/jabberwocky

لغات نزدیک jabberwocky

پیشنهاد بهبود معانی