فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Assorted

əˈsɔːrt̬ɪd əˈsɔːtɪd
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • سوم شخص مفرد:

  assorts
 • وجه وصفی حال:

  assorting
 • صفت تفضیلی:

  more assorted
 • صفت عالی:

  most assorted

معنی و نمونه‌جمله‌ها

 • adjective
  جور شده، همه فن حریف، همسر، یار، درخور، مناسب
  • - a small bunch of assorted wild flowers
  • - دسته‌ی کوچکی از گل‌های وحشی گوناگون
  • - the assorted books on the table
  • - کتاب‌های جورواجور روی میز
  • - books assorted solely on the basis of size
  • - کتاب‌هایی که صرفاً از نظر اندازه دسته‌بندی شده بودند
  • - a poorly assorted pair
  • - زن و شوهر ناجور
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد assorted

 1. adjective various
  Synonyms: different, diverse, diversified, heterogeneous, hybrid, indiscriminate, miscellaneous, mixed, motley, sundry, varied, variegated
  Antonyms: same

ارجاع به لغت assorted

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «assorted» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۵ خرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/assorted

لغات نزدیک assorted

پیشنهاد بهبود معانی