ترجمه و بهبود متون فارسی و انگلیسی با استفاده از هوش مصنوعی (AI)

Calendar

ˈkæləndər ˈkæləndə ˈkæləndə
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • شکل جمع:

  calendars

معنی و نمونه‌جمله‌ها

 • noun countable A2
  سالنامه، سال‌نما، تقویم
  • - In his office there was one desk calendar and two wall calendars.
  • - در اتاق کار او یک سالنامه‌ی رومیزی بود و دو سالنامه‌ی دیواری.
  • - the Jallali calendar
  • - تقویم (گاه‌شمار) جلالی
  • - the Gregorian calendar
  • - تقویم مسیحی یا گریگوریان
  • - an important date in Iran's sporting calendar
  • - تاریخ مهمی در فهرست رویدادهای ورزشی ایران
  • - The calendar of the court is set once every three months.
  • - برنامه‌ی دادگاه هر سه ماه یک بار تدوین می‌شود.
  • - calendar art
  • - هنر سالنامه نگاری
  • - a calendar girl
  • - دختری که عکس او روی سالنامه چاپ شده
  • - a calendar month
  • - ماه تقویمی
  • - a calendar holiday
  • - تعطیل رسمی (برطبق سالنامه)
  مشاهده نمونه‌جمله بیشتر
پیشنهاد بهبود معانی

مترادف و متضاد calendar

 1. noun schedule of events
  Synonyms: agenda, almanac, annal, bulletin, card, chronology, daybook, diary, docket, journal, lineup, list, log, logbook, menology, pipeline, program, record, register, sked, system of reckoning, tab, table, time, timetable

ارجاع به لغت calendar

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «calendar» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۳۰ تیر ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/calendar

لغات نزدیک calendar

پیشنهاد بهبود معانی