ترجمه و بهبود متون فارسی و انگلیسی با استفاده از هوش مصنوعی (AI)

Contributory

kənˈtrɪbjətɔːri kənˈtrɪbjətri
آخرین به‌روزرسانی:

معنی و نمونه‌جمله

 • noun adjective
  کمک‌کننده، موجب، خراج‌گذار
  • - contributory factors
  • - عوامل کمک‌کننده
پیشنهاد بهبود معانی

مترادف و متضاد contributory

 1. adjective Giving or able to give help or support
  Synonyms: accessory, ancillary, assistant, auxiliary, collateral, subsidiary, supportive, intestate, testamentary
 2. adjective Tending to contribute to a result
  Synonyms: conducive, contributive, contributing, tributary

لغات هم‌خانواده contributory

ارجاع به لغت contributory

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «contributory» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۱ مرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/contributory

لغات نزدیک contributory

پیشنهاد بهبود معانی