فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Flummox

fləˈmɑːks ˈflʌməks
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  flummoxed
 • شکل سوم:

  flummoxed
 • سوم شخص مفرد:

  flummoxes
 • وجه وصفی حال:

  flummoxing

معنی

 • verb - transitive
  ( confuse =) اشفته کردن، مغشوش کردن، گیج کردن، درجواب عاجز کردن
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد flummox

 1. verb confuse
  Synonyms: baffle, bewilder, buffalo, confound, discombobulate, disconcert, mystify, nonplus, perplex, puzzle, stump, throw, throw off

ارجاع به لغت flummox

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «flummox» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲ خرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/flummox

لغات نزدیک flummox

پیشنهاد بهبود معانی