فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Fob

fɑːb fɒb
آخرین به‌روزرسانی:

معنی‌ها و نمونه‌جمله‌ها

 • noun countable
  جاکلیدی
  • - leather fob
  • - جاکلیدی چرمی
  • - I attached the fob to my belt loop so I wouldn't lose my keys.
  • - جاکلیدی را به حلقه‌ی کمربندم وصل کردم تا کلیدهایم را گم نکنم.
 • noun countable
  سوییچ، ریموت (وسیله‌ی الکترونیکی کوچکی که معمولاً به جای کلید از آن استفاده می‌شود)
  • - I inserted my fob into the door to unlock my car.
  • - سوییچ را داخل در گذاشتم تا قفل ماشینم را باز کنم.
  • - wireless fob
  • - ریموت وایرلس
 • noun countable
  زنجیر ساعت جیبی
  • - the golden fob
  • - زنجیر طلایی ساعت جیبی
  • - He attached the fob to his waistcoat.
  • - زنجیر ساعت جیبی را به جلیقه‌اش وصل کرد.
 • noun countable
  جیب ساعت
  • - She had a pocket watch tucked away in her watch pocket.
  • - او یک ساعت جیبی را در جیب ساعتش گذاشته بود.
  • - She kept a handkerchief in her watch pocket.
  • - دستمالی در جیب ساعتش داشت.
 • abbreviation adjective adverb
  حقوق (free on board) اف‌اوبی (=فوب) تحویل روی عرشه (یعنی فروشنده مسئول هزینه‌ی حمل دریایی و خسارات احتمالی و غیره نیست)
  • - The FOB shipment was delivered on time.
  • - محموله‌ی اف‌اوبی به‌موقع تحویل داده شد.
  • - The shipment arrived FOB.
  • - محموله به‌صورت تحویل روی عرشه رسید.
 • verb - transitive
  قدیمی گول زدن، فریب دادن، فریفتن
  • - I won't be fobbed off this time.
  • - این دفعه گول نخواهم خورد.
  • - You can't fob an European off with imitation jewellery.
  • - یک اروپایی را نمی‌توانید با جواهرات تقلبی فریب دهید.
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد fob

 1. noun Short chain or ribbon attaching a pocket watch to a man's vest
  Synonyms: chain, cheat, watch chain, watch-pocket, deceive, flimflam, ornament, pocket, ribbon, trick, watch guard
 2. verb Deceive somebody
  Synonyms: flim-flam, play a joke on, play tricks, trick, fox, pull a fast one on, play a trick on

Phrasal verbs

ارجاع به لغت fob

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «fob» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۵ خرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/fob

پیشنهاد بهبود معانی