فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Queen

kwiːn kwiːn
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • شکل جمع:

  queens

معنی‌ها و نمونه‌جمله‌ها

 • noun countable A2
  شهبانو، ملکه، زن پادشاه، (ورق‌بازی) بی‌بی، (در شطرنج) وزیر
  • - The king and the queen entered the hall.
  • - شاه و شهبانو وارد تالار شدند.
  • - The queen of England and her husband entered the hall.
  • - ملکه‌ی انگلیس و شوهرش وارد تالار شدند.
  • - a beauty queen
  • - ملکه‌ی زیبایی
  • - Paris, queen of cities
  • - پاریس، عروس شهرها
 • verb - transitive
  (شطرنج) پیاده را تبدیل به وزیر کردن
 • verb - transitive verb - intransitive
  ملکه شدن
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد queen

 1. noun A female sovereign ruler
  Synonyms: king, consort, czarina, monarch, empress, ruler, matriarch, female ruler, regent, female sovereign, queen-mother, wife of a king, queen-consort, queen dowager, queen regent, queen-regnant, fairy queen, may-queen, goddess, diva, prima-donna, grande-dame, ranee, regina, sovereign, female monarch, world-beater
  Antonyms: king
 2. noun Female cat
  Synonyms: tabby, fairy, nance, pansy, queer, poof, poove, pouf
 3. noun An especially large mole rat and the only member of a colony of naked mole rats to bear offspring which are sired by only a few males
  Synonyms: queen mole rat

Idioms

 • queen it

  ملکه‌وار رفتار کردن، فخرفروشی کردن، امر و نهی کردن

ارجاع به لغت queen

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «queen» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۴ خرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/queen

لغات نزدیک queen

پیشنهاد بهبود معانی