با خرید اشتراک حرفه‌ای، می‌توانید پوشه‌ها و لغات ذخیره شده در بخش لغات من را در دیگر دستگاه‌های خود همگام‌سازی کنید

Raiment

ˈreɪmənt ˈreɪmənt
آخرین به‌روزرسانی:
  • noun
    جامه، پوشاک، ملبوس پوشاندن
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد raiment

  1. noun Articles worn to cover the body
    Synonyms: attire, clothes, clothing, apparel, dress, garments, array, garment, habiliment, duds, tog, garb, habiliments, regalia
  2. verb Provide with clothes or put clothes on
    Synonyms: dress, clothe, enclothe, garb, tog, garment, habilitate, fit out, apparel

ارجاع به لغت raiment

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «raiment» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲۷ فروردین ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/raiment

لغات نزدیک raiment

پیشنهاد بهبود معانی