پرده به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
 • پارچه‌ای که روی پنجره آویخته می‌شود
 • فونتیک فارسی

  parde
 • اسم
  curtain, window shade, portiere, valance, arras, drape, drapery, dosser
  • - پرده را کنار بکش!

  • - Pull the curtain aside!
  • - پشت پرده

  • - behind the curtain
  • - پرده سفید با کناره‌ی طلایی است.

  • - The curtain is white with a gold border.
 • غشاء
 • فونتیک فارسی

  parde
 • اسم
  membrance
  • - پرده‌ی بیرونی

  • - outer membrane
 • پرده‌ی نمایش
 • فونتیک فارسی

  parde
 • اسم
  curtain
  • - ناگهان پرده (ی نمایش) پایین آمد.

  • - Suddenly the curtain dropped.
  • - پرده‌ی دوم این نمایش

  • - the second act of this play
 • پرده‌ی سینما
 • فونتیک فارسی

  parde
 • اسم
  screen
  • - فیلم را روی پرده انداخت.

  • - He projected the film on the screen.
  • - انداختن تصویر روی پرده

  • - the projection of the picture on the screen
 • پرده‌ی موسیقی
 • فونتیک فارسی

  parde
 • اسم
  note, scale
 • بوم نقاشی
 • فونتیک فارسی

  parde
 • اسم
  canvas
 • حجاب
 • فونتیک فارسی

  parde
 • اسم
  veil
  • - (حافظ) ساقی بیا که یار ز رخ پرده برگرفت ...

  • - come, cupbearer, my mistress removed her veil ...
  • - پرده برداشتن، پرده‌برداری کردن

  • - to unveil, to reveal
 • در تئاتر و اپرا
 • act
 • membrane
 • کامپیوتر web
 • موسیقی fret
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد پرده

لغات نزدیک پرده

پیشنهاد و بهبود معانی