فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Arisen

American: əˈrɪzn̩ əˈrɪzn̩
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  arose
 • سوم شخص مفرد:

  arises
 • وجه وصفی حال:

  arising

معنی

 • adverb
  قسمت سوم فعل Arise
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد arisen

 1. verb To adopt a standing posture
  Synonyms: uprisen, stood, risen
 2. verb Come into existence; take on form or shape
  Synonyms: originated, started, emerged, appeared, stemmed, derived, proceeded, risen, surged, resulted, grown, developed, ensued, stood, occurred, emanated, soared, begun, uprisen, raised, sprung, flown, mounted, lifted, happened, issued, commenced, awoken, ascended, accrued
 3. verb To have as a source
  Synonyms: stemmed, sprung, risen, proceeded, originated, issued, flown, emanated, derived, come
 4. verb Take part in a rebellion; renounce a former allegiance
  Synonyms: risen, mounted, lifted, uprisen, soared, climbed, rebelled, ascended
 5. verb To begin to appear or develop
  Synonyms: originated, emerged, dawned, commenced, appeared
 6. verb Get up and out of bed
  Synonyms: risen, uprisen, awoken, stood, piled
  Antonyms: lied, sat, laid, fallen

ارجاع به لغت arisen

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «arisen» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۵ خرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/arisen

لغات نزدیک arisen

پیشنهاد بهبود معانی