با خرید اشتراک حرفه‌ای، می‌توانید پوشه‌ها و لغات ذخیره شده در بخش لغات من را در دیگر دستگاه‌های خود همگام‌سازی کنید

Raised

ɹeɪzd reɪzd
آخرین به‌روزرسانی:
 • adjective B1
  برجسته (طرح و نقش و غیره)
  • - The raised pattern on the wallpaper added depth and texture to the room.
  • - الگوی برجسته روی کاغذ دیواری عمق و بافت را به اتاق افزود.
  • - She admired the intricate details of the raised embroidery on her dress.
  • - .جزئیات پیچیده‌ی گلدوزی برجسته‌ی روی لباسش را تحسین کرد.
 • adjective
  خواب‌دار (پارچه)
  • - The raised fabric of the blanket provided added warmth and comfort.
  • - پارچه‌ی خواب‌دار پتو گرما و راحتی بیشتری را فراهم می‌کرد.
  • - These pajamas are made with a special kind of raised cotton.
  • - این پیژامه‌ها با نوع خاصی از کتان خواب‌دار ساخته می‌شوند.
 • adjective
  غذا و آشپزی ورآمده (خمیر) (با مخمر)
  • - I prefer using raised dough for my pizza.
  • - ترجیح می‌دهم از خمیر ورآمده برای پیتزا استفاده کنم.
  • - I love the light and fluffy pancakes that are made with raised batter.
  • - عاشق پنکیک‌های سبک و پفی‌ای هستم که با خمیر ورآمده درست می‌شوند.
 • گذشته‌ی ساده و شکل سوم فعل raise
  • - She raised her hand to ask a question.
  • - دستش را بلند کرد تا سؤالی بپرسد.
  • - The teacher raised his voice to get the students' attention.
  • - معلم صدایش را بلند کرد تا توجه دانش‌آموزان را جلب کند.
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد raised

 1. adjective Elevated
  Synonyms: built, elevated, heightened, lifted, hoisted, built high, set high, in relief, embossed, erected, constructed, set up, jerry-built, high
  Antonyms: lowered, reduced, taken down
 2. adjective Produced
  Synonyms: grown, elevated, harvested, cultivated, bred, made, brocaded, mass-produced, assembly-lined, embossed
 3. adjective Nurtured
  Synonyms: reared, brought-up, erect, trained, prepared, educated, fostered, upright, bred, nourished, nursed, upstanding
 4. verb Give a promotion to or assign to a higher position
  Synonyms: elevated, inflated, heightened, upped, jumped, jacked, boosted, advanced, upgraded, hiked, enhanced, promoted
  Antonyms: reduced, depressed, diminished, lessened, lowered, decreased
 5. verb Call forth (emotions, feelings, and responses)
  Synonyms: stirred, kindled, evoked, provoked, wakened, fired, aroused, roused, enkindled, awakened, invoked, elicited, awoken, conjured
 6. verb Move upwards
  Synonyms: reared, hiked, boosted, heightened, risen, hove, hoisted, lifted, exalted, elevated, weighed, upped, uplifted, tripped, transcended, erected, sublimated, stirred, spurred, resuscitated, resurrected, prized, pumped, propagated, upheld, promoted, pried, preferred, mustered, levied, mounted, upraised, leavened, jumped, introduced, intensified, inflated, increased, incited, grown, enhanced, cultivated, constructed, collected, built, awakened, ascended, aroused, amassed, aggrandized, advanced, gathered, extolled, excited, evoked, established, escalated, ennobled
  Antonyms: lowered, concluded, stopped, finished
 7. verb To put forward (a topic) for discussion
  Synonyms: mooted, introduced, broached
 8. verb Cause to assemble or enlist in the military
  Synonyms: put, levied, posed, asked, recruited, suggested
 9. verb Raise from a lower to a higher position
  Synonyms: elevated, promoted, honored, upgraded, dignified, jumped, lifted, exalted, advanced
  Antonyms: lowered
 10. verb Bring up
  Synonyms: reared, nurtured, established, constructed, erected
  Antonyms: lowered, levelled, razed, destroyed, demolished, dropped
 11. verb To collect or make available
  Synonyms: borrowed, reared, solicited, erected, procured, allocated, constructed, amassed, gathered, built
 12. verb Invigorate or heighten
  Synonyms: grown, cultivated, lifted, propagated, fostered, produced, trained, farmed, weaned, bred, nourished, suckled, nursed, reared
  Antonyms: ignored, neglected, abandoned, repressed, suppressed
 13. verb To increase markedly in level or intensity, especially of sound
  Synonyms: heightened, elevated, amplified
 14. verb Cause to puff up with a leaven
  Synonyms: upraised, proven, reared, pitched, leavened, erected, resurrected
 15. verb To put forward for consideration:
  Synonyms: broached
 16. verb To move to a higher position; elevate:
  Synonyms: lifted

ارجاع به لغت raised

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «raised» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲۷ فروردین ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/raised

لغات نزدیک raised

پیشنهاد بهبود معانی