فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Fired

آخرین به‌روزرسانی:
|
 • سوم شخص مفرد:

  fires
 • وجه وصفی حال:

  firing

معنی‌ها و نمونه‌جمله

 • adjective
  محترق‌، آتش‌گرفته
 • adjective
  اخراج‌شده
 • adjective
  (معمولا در کلمات ترکیبی) مصرف‌کننده‌ی سوختی خاص
  • - gasoline-fired power machine
  • - ماشینی که از سوخت بنزین تغذیه می‌کند
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد fired

 1. verb Call forth (emotions, feelings, and responses)
  Synonyms: dismissed, kindled, terminated, discharged, canned, booted, provoked, driven, vitalized, torched, released, shot, raised, quickened, sacked, cashiered, lit, launched, irritated, evoked, inspirited, inspired, inflamed, incited, illuminated, ignited, aroused, het, dropped, glowed, flung, exploded, enkindled, excited, detonated, bounced, elicited, burnt, blazed, baked, attacked, displaced, animated
  Antonyms: hired
 2. adjective Subjected to fire
  Synonyms: baked, set-on-fire, burned, ablaze, afire, on-fire, aflame, burning, incandescent, scorched, glowing, kindled, enkindled, kindling, alight, smoking, smoldering, unquenched, heated
 3. adjective Discharged
  Synonyms: discharged, dismissed, let-go, given one's walking papers, laid-off, pink-slipped
 4. verb To send through the air with a motion of the hand or arm
  Synonyms: flung, cast, darted, dashed, hove, hurled, hurtled, launched, pitched, shot, shied, slung, thrown, tossed
 5. verb To launch with great force
  Synonyms: hurtled, loosed, projected, propelled, shot
 6. verb Dismiss from responsibility
  Synonyms: blasted, ousted, blown, detonated, exploded, fulminated, discharged
  Antonyms: hired
 7. verb Excite, arouse
  Synonyms: inspired, animated, inflamed, aroused, kindled, stirred, enkindled, inspirited
  Antonyms: deflated, bored, dulled
 8. verb Go off or discharge
  Synonyms: discharged, shot, hurled
 9. verb Provide with fuel
  Synonyms: fuelled, torched, lit, enkindled, kindled, burnt, ignited
 10. verb To end the employment or service of; dismiss.
  Synonyms: dismissed

ارجاع به لغت fired

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «fired» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۵ خرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/fired

لغات نزدیک fired

پیشنهاد بهبود معانی