به علت به‌روزرسانی سرورها، ممکن است برخی از بخش‌های وب‌سایت و نرم‌افزارهای فست دیکشنری در دسترس نباشند.

Sprung

sprʌŋ sprʌŋ
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • مصدر:

  spring
 • گذشته‌ی ساده:

  sprang
 • سوم شخص مفرد:

  springs
 • وجه وصفی حال:

  springing

معنی

 • noun adverb
  قسمت سوم فعل Spring
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد sprung

 1. verb To set at liberty
  Synonyms: released, manumitted, loosed, liberated, freed, emancipated, discharged
 2. verb To have hereditary derivation
  Synonyms: issued, descended, derived
 3. verb Develop into a distinctive entity
  Synonyms: started, stemmed, risen, originated, recoiled, rebounded, issued, flown, emanated, ricochetted, formed, developed, welled, warped, vaulted, trapped, surged, bounded, reverberated, proceeded, bounced, skipped, shot, released, popped, leapt, jumped, hurdled, arisen, hopped, headed, emerged, darted, derived, bolted, birthed, come, bent, begun, appeared
 4. verb Move forward by leaps and bounds
  Synonyms: leapt, jumped, bounded, bounced
 5. verb To bound lightly
  Synonyms: tripped, skittered, skipped, hopped
 6. verb To move off the ground by a muscular effort of the legs and feet
  Synonyms: vaulted, leapt, jumped, hurdled
 7. verb To arise from a source; develop:
  Synonyms: stemmed

ارجاع به لغت sprung

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «sprung» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۳۰ خرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/sprung

لغات نزدیک sprung

پیشنهاد بهبود معانی