فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Augury

ˈɒː ˈɔːɡjəri
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • شکل جمع:

  auguries

معنی و نمونه‌جمله

 • noun
  پیشگویی، پیش‌بینی، پیش‌آگاهی
  • - Do you believe in augury?
  • - آیا به فالگیری اعتقاد داری؟
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد augury

 1. noun omen
  Synonyms: auspice, boding, forerunner, foretoken, forewarning, harbinger, herald, portent, precursor, presage, prognostication, promise, prophecy, sign, token, warning
 2. noun prediction
  Synonyms: divination, prediction, prophecy, soothsaying

ارجاع به لغت augury

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «augury» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲ خرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/augury

لغات نزدیک augury

پیشنهاد بهبود معانی