فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Forerunner

ˈfɔːrˌrʌnər ˈfɔːˌrʌnə
آخرین به‌روزرسانی:

معنی و نمونه‌جمله‌ها

 • noun
  پیشرو، طلایه‌دار، نیا، جد
  • - The nightingale is a forerunner of summer.
  • - بلبل پیک تابستان است.
  • - Dehkhoda was a forerunner of lexicography in Iran.
  • - دهخدا پیشگام فرهنگ‌نویسی در ایران بود.
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد forerunner

 1. noun messenger, herald
  Synonyms: advertiser, advocate, ancestor, announcer, author, envoy, forebearer, foregoer, harbinger, initiator, originator, pioneer, precursor, progenitor, prognostic, prototype
 2. noun example, sign
  Synonyms: advertisement, announcement, antecedent, antecessor, augury, exemplar, foregoer, foreshadow, foretoken, forewarning, indication, mark, model, omen, pattern, portent, precursor, predecessor, premonition, presage, prognostic, prototype, sign, token, warning
  Antonyms: result

ارجاع به لغت forerunner

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «forerunner» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲ خرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/forerunner

لغات نزدیک forerunner

پیشنهاد بهبود معانی