«مفتخریم که از لوگوی جدید فست‌دیکشنری رونمایی کنیم»
مشاهده لوگوی جدید

Climate معنی

 • American English phonetic: ˈklaɪmət
 • British English phonetic: ˈklaɪmət
 • (Noun) اب وهوا
  • - Shiraz has a mild climate
  • - شیراز آب و هوای ملایمی دارد.
  • - a change of climate
  • - تغییر آب و هوا
  • - he moved to a warmer climate
  • - او به منطقه‌ی گرم‌تری تغییر مکان داد.
  • - due to a change in the political climate
  • - به خاطر دگرگونی جو سیاسی
  • - the climate of opinion has become more favorable
  • - جو افکار عمومی مساعدتر شده است.
  مشاهده نمونه جمله بیشتر

دیکشنری و مترجم متن دو زبانه انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی

English to Persian/Farsi and Persian/Farsi to English dictionary and translator