ترجمه و بهبود متون فارسی و انگلیسی با استفاده از هوش مصنوعی (AI)

Curtain

ˈkɜːrtn ˈkɜːtn
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  curtained
 • شکل سوم:

  curtained
 • سوم شخص مفرد:

  curtains
 • وجه وصفی حال:

  curtaining
 • شکل جمع:

  curtains

معنی‌ها و نمونه‌جمله‌ها

 • noun countable A2
  پرده
  • - She pulled back the curtain.
  • - او پرده را باز کرد.
  • - When he drew the curtain the room became dark.
  • - پرده را که بست اتاق تاریک شد.
 • noun countable
  لایه‌، پوشش (که دیدن پشت آن را دشوار می‌کند)، هرچیزی که مانند پرده بپوشاند
  • - under a curtain of fog
  • - در زیر پوششی از مه
  • - the curtain of smoke
  • - لایه‌ای از دود
  • - When the curtain drops neither you nor I will exist!
  • - (خیام) چون پرده برافتد نه تو مانی و نه من!
  • - a curtain of mystery
  • - پرده‌ای از اسرار
 • noun countable
  (تئاتر) پرده‌ی نمایش
  • - The actor waited anxiously behind the curtain.
  • - هنرپیشه با نگرانی در پشت پرده‌ی نمایش منتظر ماند.
  • - The curtain rose, and the actors took their positions on stage.
  • - پرده بالا رفت و بازیگران روی صحنه قرار گرفتند.
 • noun
  (تئاتر) آغاز نمایش
  • - He arrived just before the curtain.
  • - او درست پیش از آغاز نمایش سر رسید.
  • - Curtain time is seven P.M.
  • - آغاز نمایش ساعت هفت شب است.
 • verb - transitive
  پوشاندن (پرده‌وار)
  • - I like to curtain my windows at night.
  • - دوست دارم شب‌ها پنجره‌هایم را بپوشانم.
  • - The bride curtained her face with a veil during the wedding ceremony.
  • - عروس در طول مراسم عروسی با روبنده و تور صورتش را پوشاند.
پیشنهاد بهبود معانی

مترادف و متضاد curtain

 1. noun window covering
  Synonyms: blind, decoration, drape, drapery, film, hanging, jalousie, oleo, portiere, rag, roller, screen, shade, shield, shroud, shutter, valance, veil, Venetian blind

Phrasal verbs

 • curtain off

  (با پرده یا تیغه) مجزا کردن (مثلاً بخشی از اتاق را)

Collocations

Idioms

ارجاع به لغت curtain

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «curtain» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۳۱ تیر ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/curtain

لغات نزدیک curtain

پیشنهاد بهبود معانی