با پر کردن فرم نظرسنجی، برنده‌ی ۶ ماه اشتراک حرفه‌ای به قید قرعه شوید. 🎉
افزایش قیمت بسته و اشتراک حرفه‌ای (تا ۱ فروردین ۱۴۰۳ با ۴۰٪ تخفیف خرید کنید)

Drape

dreɪp dreɪp
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  draped
 • شکل سوم:

  draped
 • سوم شخص مفرد:

  drapes
 • وجه وصفی حال:

  draping
 • شکل جمع:

  drapes
 • noun verb - transitive
  با پارچه پوشانیدن، با پارچه مزین کردن
  • - The buildings were draped in colorful flags.
  • - ساختمان‌ها را با پرچم‌های رنگارنگ آذین بسته بودند.
  • - A black cloth was draped over the coffin.
  • - روی تابوت پارچه‌ی سیاه انداخته بودند.
  • - This silk drapes beautifully.
  • - این پارچه‌ی ابریشمی خوب آویخته و چین‌دار می‌شود.
  • - My mother used to wash the drapes twice a year.
  • - مادرم سالی دوبار پرده‌ها را می‌شست.
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد drape

 1. verb hang over, adorn
  Synonyms: array, cloak, clothe, cover, dangle, display, don, dress, droop, drop, enclose, enswathe, envelop, enwrap, fold, hang, lean over, let fall, line, model, roll, sprawl, spread, spread-eagle, suspend, swathe, wrap
  Antonyms: undrape

ارجاع به لغت drape

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «drape» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۵ اسفند ۱۴۰۲، از https://fastdic.com/word/drape

لغات نزدیک drape

پیشنهاد و بهبود معانی