با خرید اشتراک حرفه‌ای، می‌توانید پوشه‌ها و لغات ذخیره شده در بخش لغات من را در دیگر دستگاه‌های خود همگام‌سازی کنید

Dealt

delt delt
آخرین به‌روزرسانی:
|

معنی و نمونه‌جمله‌ها

 • گذشته‌ی ساده و شکل سوم فعل deal
  • - You dealt with the situation very effectively.
  • - خیلی خوب با شرایط کنار آمدی.
  • - The war dealt a lethal blow to the country's economy.
  • - جنگ ضربه‌ی مرگ‌آوری به اقتصاد کشور وارد آورد.
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد dealt

 1. verb Be in charge of, act on, or dispose of
  Synonyms: administered, dispensed, allotted, shared, portioned, managed, handled, divided, distributed, wrestled, wielded, treated, traded, swopped, separated, rationed, parted, negotiated, handed, lotted, cared, apportioned, delivered, controlled, compromised, boarded, bestowed, behaved, bartered, bargained
  Antonyms: held, kept
 2. verb Come to terms with
  Synonyms: given, taken, managed, delivered, grappled, considered, administered, contended
 3. verb Give out as one's portion or share
  Synonyms: traded, sold, apportioned, bartered, retailed, vended, bargained, peddled, merchanted, merchandised, marketed, shared
  Antonyms: denied, refused
 4. verb To engage in the illicit sale of (narcotics)
  Synonyms: pushed, peddled
 5. verb Act on verbally or in some form of artistic expression
  Synonyms: addrest, plowed, handled, treated, covered
 6. verb Direct the course of; manage or control
  Synonyms: conducted
 7. verb To give out in shares or portions; apportion:
  Synonyms: distributed

ارجاع به لغت dealt

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «dealt» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۴ اردیبهشت ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/dealt

لغات نزدیک dealt

پیشنهاد بهبود معانی