با پر کردن فرم نظرسنجی، برنده‌ی ۶ ماه اشتراک حرفه‌ای به قید قرعه شوید. 🎉
افزایش قیمت بسته و اشتراک حرفه‌ای (تا ۱ فروردین ۱۴۰۳ با ۴۰٪ تخفیف خرید کنید)

Deciding

dɪˈsaɪdɪŋ dɪˈsaɪdɪŋ
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  decided
 • شکل سوم:

  decided
 • سوم شخص مفرد:

  decides
 • adjective
  تعیین‌کننده، سرنوشت‌ساز
  • - a deciding factor.
  • - عامل تعیین‌کننده
  • - the deciding vote
  • - رأی سرنوشت‌ساز
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد deciding

 1. adjective determining
  Synonyms: chief, conclusive, critical, crucial, decisive, important, influential, key, necessary, prime, principal, significant
  Antonyms: inconclusive, insignificant, secondary, trivial, uncritical, unimportant

ارجاع به لغت deciding

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «deciding» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۵ اسفند ۱۴۰۲، از https://fastdic.com/word/deciding

لغات نزدیک deciding

پیشنهاد و بهبود معانی