ترجمه و بهبود متون فارسی و انگلیسی با استفاده از هوش مصنوعی (AI)

Chief

tʃiːf tʃiːf
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • شکل جمع:

  chiefs

معنی‌ها و نمونه‌جمله‌ها

 • adjective B2
  رئیس، سر، پیشرو، قائد، سالار، فرمانده
  • - chief librarian
  • - سرکتابدار
  • - the chief engineer
  • - سرمهندس
 • adjective
  عمده، مهم
  • - the chief advantages of this book
  • - مزایای عمده‌ی این کتاب
  • - I was his chief opponent.
  • - من رقیب اصلی او بودم.
  • - one of Iran's chief cities
  • - یکی از شهرهای عمده‌ی ایران
 • noun countable
  سر، رئیس، فرمانده
  • - editor-in-chief
  • - سرویراستار، سردبیر
  • - chief of police
  • - رئیس پلیس
  • - He was the chief of all the rebels.
  • - او سردسته‌ی همه‌ی شورشیان بود.
  • - a tribal chief
  • - رئیس قبیله، سر قبیله
پیشنهاد بهبود معانی

مترادف و متضاد chief

 1. adjective most important, essential
  Synonyms: arch, capital, cardinal, central, champion, consequential, controlling, crucial, effective, especial, first, foremost, grand, head, highest, key, leading, main, major, momentous, number one, outstanding, paramount, potent, predominant, preeminent, premier, primal, primary, prime, principal, ruling, significant, star, stellar, superior, supreme, telling, uppermost, vital, weighty
  Antonyms: inessential, minor, secondary, subordinate, unimportant, unnecessary
 2. noun person in charge
  Synonyms: big cheese, big gun, big wheel, bigwig, boss, captain, chieftain, commander, dictator, director, foreperson, general, governor, head, head honcho, head person, honcho, key player, leader, manager, monarch, overlord, overseer, president, principal, proprietor, ringleader, ruler, sovereign, superintendent, supervisor, suzerain, top brass, top cat
  Antonyms: apprentice, employee, servant, subordinate, underling, worker

Collocations

 • in chief

  رئیس، دارای بالاترین مقام، پیشگه، سر

Idioms

ارجاع به لغت chief

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «chief» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۱ مرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/chief

لغات نزدیک chief

پیشنهاد بهبود معانی